Zodpovedná osoba podľa z. č. 54/2019 Z. z.

 Aktualizované dňa: 17.05.2019

Diagnostické centrum, ul. Slovinská 1, Bratislava podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci organizácie môžu podávať podnety zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

  • ústne do zápisnice
  • písomne (zásielku označiť „do vlastných rúk“)
  • elektronicky: e-mail

zodpovedná osoba: Zuzana Deáková
adresa: Diagnostické centrum, Slovinská 1, 82104 Bratislava
e-mail: zuzana.deakova@dcpredeti.sk

 Súbory na prevzatie:

  • VZOR: Podanie oznámenia [typ súboru: PDF, ODT, DOC]
 
     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®