CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
PRI DIAGNOSTICKOM CENTRE

ponúka poradenstvo pre deti a rodičov:

 • špeciálno-pedagogické poradenstvo CŠPP

 • psychologické poradenstvo

 • logopédiu pre deti

 • vyšetrenie školskej zrelosti

 • sociálne poradenstvo

 • diagnostiku porúch učenia a správania

 • pomoc pri výchove hyperaktívnych detí

 • stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

 • pomoc pri riešení emocionálnych porúch

 • emocionálna nestabilita

 • problémy s dospievaním a pod.

deti

Objednávajte sa telefonicky a mailom:
Kontakt na sociálneho pedagóga: 02/43421659, 0904 905 913
socialne@dcpredeti.sk

Adresa: CŠPP pri DC Bratislava, Slovinská 1, 82104 Bratislava

 

     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®