Venujte nám 2% z Vašich daní

 
Prispejte nám prosím 2% z Vašich daní a tým aktívne pomôžte našej práci s deťmi.

Identifikačné údaje k 2%:

Názov organizácie: Deti ulice
Sídlo: Slovinská 1, 821 04 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 317 89 935
Bankové spojenie: SK88 0200 0000 0012 9908 7159
Kontakt: Zuzana Deáková, e-mail: zuzana.deakova@dcpredeti.sk

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

 

 
 
     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®