Kontakt

Telefón a email
riaditeľka: Mgr. Ľubica Murínová e-mail: riaditel@dcpredeti.sk
e-mail: sekretariat@dcpredeti.sk

Informácie o deťoch a príjem detí na pobyt:

Sociálne oddelenie:

Tel. kontakt: 02/43421659, 0904 046 327
Email: socialne@dcpredeti.sk

Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie:

tel.: 0910 737 228

e-mail: ekonom@dcpredeti.sk

Školská jedáleň

Školská jedáleň:

e-mail: jedalen@dcpredeti.sk

platba za stravu č. účtu: SK32 8180 0000 0070 0062 3074

Adresa
Diagnostické centrum pre deti
Slovinská 1
821 04 Bratislava
e-mail: dcpredeti@dcpredeti.sk
Bankové spojenie: SK75 8180 0000 0070 0009 5881

 

Doprava:
  • smerom od Hlavnej stanice železničnej - trolejbus č. 204 (nástupište na Šancovej ul. smerom na Trnávku)
  • smerom od Autobusovej stanice Mlynské Nivy - trolejbus č. 205 (nástupište na ul. Mlynské Nivy smerom na Trnávku)
 
     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®