Naše aktivity

 

Škola v prírode

Pre naše deti už niekoľko rokov zabezpečujeme vďaka našim sponzorom týždenné ozdravné pobyty formou školy v prírode. Najčastejšie chodievame do obce DOBRÁ VODA v okrese Trnava, odkiaľ sa deti vracajú s peknými spomienkami.


Víkendové stretnutia rodín v ZLATNÍCKEJ DOLINE v Skalici

Vďaka grantu Protidrogového fondu organizujeme každoročne niekoľko víkendových stretnutí rodičov a detí umiestnených na dobrovoľný pobyt v Brezovej pod Bradlom. Cieľom tejto aktivity je popri oddychu a relaxovaní najmä oboznámenie sa s rodinným zázemím detí, získať rodičov pre intenzívnejšiu spoluprácu. Tieto pobyty sú diagnosticky veľmi významné, lebo nám umožňujú nahliadnúť do rodinnej interakcie. Rodičia počas pobytu nie sú v časovom strese a môžu uvoľnene a v príjemnom prostredí sa porozprávať s odborníkmi nášho zariadenia, vzájomne si vymeniť skúsenosti, vyventilovať si svoje problémy, zahrať sa so svojimi deťmi. Terapeutické aktivity prebiehajú formou sociálno-psychologického výcviku.


Karneval

V tradičnom čase karnevalových aktivít organizujeme v našom zariadení populárny detský karneval, kde deti aj výchovní pracovníci sa môžu pochváliť svojou kreativitou.


Športový deň

Každoročne organizujeme futbalový zápas medzi deťmi a zamestnancami DC. Tradíciou sa stali tiež futbalové zápasy medzi deťmi z Liečebno-výchovného zariadenia na Hrdličkovej ulici a našimi deťmi.


Celodenné poznávacie výlety

Už niekoľko rokov sa zapájame do Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
Výsledkom tohto snaženia je zrealizovanie poznávacích výletov do rôznych oblastí Slovenska. Organizujeme ich na konci júna a zúčastňuje sa ich okolo 35 detí a 6 učiteľov.
Postupne sme si za tie roky prezreli expozície na Trenčianskom hrade, Červenom Kameni, Bojnickom zámku, v múzeu vo Svätom Antone a v Banskom múzeu v Banskej Štiavnici sme dokonca mali možnosť fárať do bane. Nezabudnuteľné zážitky sme si doniesli z múzea v Topoľčiankach s priľahlým Národným žrebčínom, kde sme sa dozvedeli o chove športových a kočovných koní a ich výcviku. V obore Piesky sme videli chov zubrov, ktorý je jediný v strednej Európe. V planetáriu v Hlohovci a vo hvezdárni v Hurbanove sme sa dozvedeli zaujímavosti o hviezdach, o súhvezdiach zimnej oblohy a naučili sme sa orientovať na oblohe. Prezreli sme si aj pamätník SNP v Banskej Bystrici a Harmaneckú jaskyňu. Vycestovali sme dokonca až na vzdialený Oravský hrad a do skanzenu Zuberec. Náš posledný výlet sme nasmerovali do Čierneho Balogu do Lesníckeho skanzenu. Tu mali možnosť deti previezť sa historickým vláčikom po Čiernohronskej železnici.
Cieľom výletov je zážitkovým spôsobom rozšíriť vedomostný obzor detí poznaním kultúrneho dedičstva, ako aj poskytnúť im zážitok z niečoho pekného. Zároveň im chceme ukázať možnosti vhodného trávenia voľného času, budovania záujmovej sféry a tým prispievať k prevencii kriminality detí a mládeže.
Poskytnúť deťom takéto nezabudnuteľné zážitky, sme mohli len vďaka finančnej podpore z Magistrátu hlavného mesta Bratislavy pri realizovaní projektov. Vzhľadom na to, že veľa našich detí pochádza z Bratislavy, vidíme v tom aj prínos pre hlavné mesto.
Z finančných prostriedkov z grantu sme zabezpečili dopravu, vstupné do stanovených objektov, prilepšili sme stravu sladkosťami a malinovkami. Mimoriadne veľký úspech mali upomienkové predmety hradené tiež z prostriedkov grantu, ktoré si každé dieťa odnieslo z výletu.
Dúfame, že aj naďalej budeme môcť realizovaním Grantového programu hlavného mesta Bratislavy, s našimi deťmi objavovať ešte nepoznané krásy Slovenska.

 
 
     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®