Dokumenty na prijatie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na diagnostický pobyt [.doc súbor, aktualizované: 13.05.2019] [.pdf verzia]


Anamnestický dotazník [.doc súbor, vložené: 07.04.2023] [.pdf verzia]


Pedagogická charakteristika žiaka [.doc súbor, vložené: 07.04.2023] [.pdf verzia]


Zoznam dokumentácie a vecí potrebných k diagnostickému pobytu [.pdf súbor, aktualizované: 30.04.2023]


ZOZNAM OBLEČENIA A HYGIENY [.pdf súbor, aktualizované: 24.08.2020]


     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®